Datajalostamo helpottaa digitaalisten palveluiden kehittämistä

19.05.2014

Fläppi Datajalostamo-kokouksessa 15.5.2014

Datajalostamo on yhteisö, jonka tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittämistä. Yhteisö palvelee digitaalisten palvelujen kehittäjiä jalostamalla yleisestä tietoverkosta saatavaa dataa helposti käytettävään muotoon. Lisäksi yhteisö avustaa organisaatioita datan avaamisessa sekä osallistuu aktiivisesti alan standardien ja juridiikan kehittämiseen. Lue lisää.

Datajalostamon toimintaa koordinoi innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy. Datajalostamo-yhteisössä on mukana yrityksiä, jotka palvelevat digitaalisia palveluita kehittäviä organisaatioita yhdistämällä, yhtenäistämällä ja jalostamalla yleisestä tietoverkosta saatavaa dataa. Mukana on myös yrityksiä, jotka konsultoivat ja avustavat organisaatioita datan avaamisessa.

Datajalostamo on vapaamuotoinen yhteisö, jolla ei toistaiseksi ole virallista organisaatiorakennetta. Organisaatio rakennetaan tarpeen vaatiessa.