Tiedote: Valtakunnallinen Datajalostamo on aloittanut toimintansa

11.06.2014

Datajalostamo anatomia, seminaari 5.6.2014, Pauli Misikangas

Datajalostamo-yhteisön tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittämistä. Datajalostamon toiminnan taustalla on tietomassojen määrän räjähdysmäinen kasvu, reaaliaikaiseen dataan perustuvien palveluiden yleistyminen, muistiorganisaatioiden tietojen digitoiminen sekä datavarastojen avaaminen niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Dataan perustuvia digitaalisia palveluita on aluksi kehitetty datan omistavan organisaation sisällä. Nyt dataa vaaditaan yhä useammin avattavaksi, mikä mahdollistaa palveluiden kehittämisen myös useiden toimijoiden muodostamissa arvoketjuissa.

Eri lähteistä peräisin oleva data ei sellaisenaan sovellu palvelukehityksen käyttöön. Dataa on siksi jalostettava käytettävään muotoon, toteaa kehitysjohtaja Heikki Sundquist Miktech Oy:stä. – Tämä pitää sisällään mm. protokollien yhteensovittamista, sovellusrajapintojen ja hakualgoritmien kehittämistä, palveluntarjoajan näkökulmasta tuotettua metadataa sekä katalogien rakentamista.

Sundquistin mukaan raakadatan ja palvelukehittäjien väliin on syntymässä uusi toimiala, datajalostus. – Tätä toimialaa yhteisömme haluaa kehittää etulinjassa. Alkuvaiheessa yhteisön toimijat jouduttavat avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittymistä ja osallistuvat alan standardien ja juridiikan kehittämiseen. Myöhemmin näköpiirissä on uuden palveluteollisuusalan syntyminen, jolloin yhteisö voi kehittyä alan toimijoiden yhteiseksi järjestöksi kehityksen ja edunvalvonnan edistämiseksi, Sundquist valottaa.

– Datan hyödyntäjällä on usein hyvin rajattu aika saattaa dataan perustuva palveluidea tai esimerkiksi datajournalismituote julkiseksi. Julkaiseminen helpottuu, kun data on valmiiksi jalostettu tietylle kypsyysasteelle. Datajalostamossa on kyse eräänlaisesta ekosysteemistä, jossa alan toimijat yhdessä helpottavat datan hyödyntämistä. Usean toimijan muodostama yhteisö tuo tällaiselle ekosysteemille uskottavuutta, sanoo Jaakko Korhonen Open Knowledge Finlandista.

Datajalostamon toimintaa koordinoi Miktech Oy. Toiminnassa on mukana yrityksiä, jotka palvelevat digitaalisia palveluita kehittäviä organisaatioita yhdistämällä, yhtenäistämällä ja jalostamalla yleisestä tietoverkosta saatavaa dataa. Mukana on myös yrityksiä, jotka konsultoivat ja avustavat organisaatioita datan avaamisessa. Yhteisö on avoin myös uusille toimijoille.

Lisätiedot: Heikki Sundquist, kehitysjohtaja, Miktech Oy, 050 387 3193, heikki.sundquist@miktech.fi