Datajalostamo White Paper

29.10.2014

Seminaari_Kuva

Datajalostuksen tavoitteena on helpottaa tietojen hyödyntämistä ja palvelujen toteuttamista. Datajalostamo White Paper julkaistiin seminaarissa 29.10.2014:

Datajalostus – Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta

Datajalostamo White Paper perustuu laajoihin keskusteluihin, joita on käyty viime vuosina laajenevien digitaalisten tietovarantojen sekä reaaliaikaisen juoksevan tiedon hyödyntämisen problematiikasta. Keskusteluissa syntyi käsite datajalostus. Datajalostuksen tavoitteena on helpottaa tietojen hyödyntämistä ja palvelujen toteuttamista. Työ toteutettiin Open Knowledge Finland ry:n työryhmänä, Miktech Oy:n koordinoiman Digitalmikkeli-klusterin hankkeiden ’DM Ohjelmajohtaja’ ja ’Digitaalisen liiketoiminnan Näkijä’ yhteydessä. Varsinainen esityksen valmistelu tehtiin Datajalostamo-yhteisön toimesta.

Lukijoilta toivomme kommentteja ja kysymyksiä aihepiiristä tässä esitetyn liiketoimintamallin kehittämiseksi.

Lisätietoja: Heikki Sundquist, Miktech Oy, heikki.sundquist@miktech.fi