Apps4Finland Datajalostamo-haastekilpailun voitti Linked Data Finland

2
Linked Data Finland on kansallinen linkitetyn avoimen datan palvelualusta (Linked Open Data) työkaluineen ja sovelluksineen.

Tämän vuoden Apps4Finland-kilpailussa oli mukana Datajalostamo-yhteisön ”Datan jalostus” -haastekilpailu. Haastekilpailussa palkitaan vuoden parhaan datan jalostamiseen tähtäävän kilpailutyö. Tavoitteena on eri lähteistä saatavien datojen saatavuuden parantaminen siten, että niiden ristiinkäyttö helpottuu ja nopeutuu.

Haastekilpailun voitti Linked Data Finland -kilpailutyö, joka kohdistui juuri datajalostuksen ytimeen, eli eri lähteistä olevien datasettien yhdistämiseen. Lisäksi työssä osoitettiin useita erilaisia loppukäyttäjäpalveluja, jotka olivat jo yleisesti käytettävällä tasolla. Toisaalta työssä oli avoimet rajapinnat myös palvelukehittäjien käyttöön. Arvioinnissa huomioitiin myös se, että laajimmat sovellukset oli tehty digitoituun kulttuuriperintöön liittyen.

 

Lisätietoja:

Heikki Sundquist, heikki.sundquist@miktech.fi

Apps4Finland -kilpailu

Avoin Suomi 2014 -messuille tehty Linked Data Finland -esittely

Data refining – bridge between raw data and services

PM cover_Nov 2014_2
The Parliament Magazine -lehden marraskuun numerossa ’Digital Agenda’ kerrotaan datan jalostuksesta ja Datajalostamo-yhteisöstä:

Data refining  – bridge between raw data and services

Artikkeli kokonaisuudessaan täällä.

PM article_Nov 2014_Kuva_400px leveä

The Parliament Magazinen Digital Agenda numero on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

 

The Parliament Magazine’s EU titles offer unique and authoritative editorial content. Driven by comment and analysis from both EU politicians and an in house team of experienced journalists the magazines and special supplements are essential reading for anyone interested in the EU and its decision making processes.

Each fortnight the Parliament Magazine guides you through the maze of European politics with balanced, objective and informative coverage. With an editorial board of experienced European parliamentarians, the Parliament Magazine is widely recognised as the magazine for MEPs, by MEPs.

White Paper -seminaari 29.10.2014

Datajalostamo_Rollup

Kiitos seminaarin osallistuneille, niin kokoustilassa kuin verkossa!

Seminaarin esitysmateriaali Slidesharessa:
Tervetuloa ja Datajalostamo-johdanto / Heikki Sundquist, Miktech Oy
Digitaalisten palvelujen kehitys ja Datajalostamo / Klaus Oesch, Futuria Oy
Avoin data ja palvelut tutkimusyhteisössä / Leif Laaksonen, CSC
Avoimesta datasta palveluja – missä ollaan, mihin ollaan menossa ja mitä tarvitaan / Jaakko Korhonen, Open Knowledge Finland

Seminaaritallenteet ITstriimIT-sivuilla:

Datajalostamo White Paper -seminaari

Aika: 29.10.2014 klo 12-16
Paikka: Kokoustila Kukko 1, Business Meeting Park, Forum Kukontori, Yrjönkatu 23 B, Helsinki

Twitterissä keskustelu #datajalostamo #avoindata

Seminaarin puheenjohtajana toimii Heikki Sundquist, Miktech Oy

OHJELMA

Tervetuloa ja Datajalostamo-johdanto / Heikki Sundquist, Miktech Oy
Digitaalisten palvelujen kehitys ja Datajalostamo / Klaus Oesch, Futuria Oy
Avoin data ja palvelut tutkimusyhteisössä / Leif Laaksonen, CSC
Liiketoimintamahdollisuudet ja ekosysteemin luominen / Matti Muukkonen, MPY
Keskustelua, ajatuksia  ja iltapäiväkahvi / Kaikki
Miten tästä eteenpäin? / Heikki Sundquist, Miktech Oy
API Suomi / Jarkko Moilanen, API Suomi
Avoimesta datasta palveluja – missä ollaan, mihin ollaan menossa ja mitä tarvitaan / Jaakko Korhonen, Open Knowledge Finland
Yhteenveto ja loppukeskustelu / Heikki Sundquist, Miktech Oy

Lisätietoa ja kysymykset:

Sisältö: Heikki Sundquist, heikki.sundquist@miktech.fi | 050 3873193
Seminaarin käytännön järjestelyt: Mari Kivinen, mari.kivinen@miktech.fi | 0440 361626

 

Liity mukaan Datajalostamo-ryhmään LinkedInissä!

Tiedote: Valtakunnallinen Datajalostamo on aloittanut toimintansa

Datajalostamo anatomia, seminaari 5.6.2014, Pauli Misikangas

Datajalostamo-yhteisön tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittämistä. Datajalostamon toiminnan taustalla on tietomassojen määrän räjähdysmäinen kasvu, reaaliaikaiseen dataan perustuvien palveluiden yleistyminen, muistiorganisaatioiden tietojen digitoiminen sekä datavarastojen avaaminen niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Dataan perustuvia digitaalisia palveluita on aluksi kehitetty datan omistavan organisaation sisällä. Nyt dataa vaaditaan yhä useammin avattavaksi, mikä mahdollistaa palveluiden kehittämisen myös useiden toimijoiden muodostamissa arvoketjuissa.

Eri lähteistä peräisin oleva data ei sellaisenaan sovellu palvelukehityksen käyttöön. Dataa on siksi jalostettava käytettävään muotoon, toteaa kehitysjohtaja Heikki Sundquist Miktech Oy:stä. – Tämä pitää sisällään mm. protokollien yhteensovittamista, sovellusrajapintojen ja hakualgoritmien kehittämistä, palveluntarjoajan näkökulmasta tuotettua metadataa sekä katalogien rakentamista.

Sundquistin mukaan raakadatan ja palvelukehittäjien väliin on syntymässä uusi toimiala, datajalostus. – Tätä toimialaa yhteisömme haluaa kehittää etulinjassa. Alkuvaiheessa yhteisön toimijat jouduttavat avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittymistä ja osallistuvat alan standardien ja juridiikan kehittämiseen. Myöhemmin näköpiirissä on uuden palveluteollisuusalan syntyminen, jolloin yhteisö voi kehittyä alan toimijoiden yhteiseksi järjestöksi kehityksen ja edunvalvonnan edistämiseksi, Sundquist valottaa.

– Datan hyödyntäjällä on usein hyvin rajattu aika saattaa dataan perustuva palveluidea tai esimerkiksi datajournalismituote julkiseksi. Julkaiseminen helpottuu, kun data on valmiiksi jalostettu tietylle kypsyysasteelle. Datajalostamossa on kyse eräänlaisesta ekosysteemistä, jossa alan toimijat yhdessä helpottavat datan hyödyntämistä. Usean toimijan muodostama yhteisö tuo tällaiselle ekosysteemille uskottavuutta, sanoo Jaakko Korhonen Open Knowledge Finlandista.

Datajalostamon toimintaa koordinoi Miktech Oy. Toiminnassa on mukana yrityksiä, jotka palvelevat digitaalisia palveluita kehittäviä organisaatioita yhdistämällä, yhtenäistämällä ja jalostamalla yleisestä tietoverkosta saatavaa dataa. Mukana on myös yrityksiä, jotka konsultoivat ja avustavat organisaatioita datan avaamisessa. Yhteisö on avoin myös uusille toimijoille.

Lisätiedot: Heikki Sundquist, kehitysjohtaja, Miktech Oy, 050 387 3193, heikki.sundquist@miktech.fi