Datajalostamo White Paper

Seminaari_Kuva

Datajalostuksen tavoitteena on helpottaa tietojen hyödyntämistä ja palvelujen toteuttamista. Datajalostamo White Paper julkaistiin seminaarissa 29.10.2014:

Datajalostus – Digitaalisten palvelujen tuottamisen perusta

Datajalostamo White Paper perustuu laajoihin keskusteluihin, joita on käyty viime vuosina laajenevien digitaalisten tietovarantojen sekä reaaliaikaisen juoksevan tiedon hyödyntämisen problematiikasta. Keskusteluissa syntyi käsite datajalostus. Datajalostuksen tavoitteena on helpottaa tietojen hyödyntämistä ja palvelujen toteuttamista. Työ toteutettiin Open Knowledge Finland ry:n työryhmänä, Miktech Oy:n koordinoiman Digitalmikkeli-klusterin hankkeiden ’DM Ohjelmajohtaja’ ja ’Digitaalisen liiketoiminnan Näkijä’ yhteydessä. Varsinainen esityksen valmistelu tehtiin Datajalostamo-yhteisön toimesta.

Lukijoilta toivomme kommentteja ja kysymyksiä aihepiiristä tässä esitetyn liiketoimintamallin kehittämiseksi.

Lisätietoja: Heikki Sundquist, Miktech Oy, heikki.sundquist@miktech.fi

 

 

Mistä datan jalostamisessa on kyse? Tässä yksi esimerkki – Geocoder

Datajalostamo_Blogi_kuva

Mistä datan jalostamisessa on kyse? Tässä yksi esimerkki – Geocoder, osoite- ja paikkatietodatan avoin rajapinta.

Mikael Rekola, Pekka Sarkola, Tuukka Hastrup, Tomi Toivio ja Jaakko Korhonen teki Datademo-rahalla datajalostus-casen, Geocoderin, joka käyttää dataa useasta eri lähteestä. Tällaista APIa ei aiemmin ollut saatavilla avoimena datana. Geocoder APIn avulla Suomessa sijaitsevat karttakoordinaatit voi muuttaa osoitteeksi, ja päinvastoin. Avoimen datan sovelluksen kehittäjä tarvitsee avoimet osoitetiedot jalostetussa, luotettavassa ja ajantasaisessa muodossa ja tämän Geocoder toteuttaa.

Lisätietoja:

Jaakko Korhonen

Geocoder

Lisää aiheesta seminaarissa 2.10.2014 ”Johdantoa avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen sovelluskehittämiseen ja visualisointiin”.

Datajalostamo helpottaa digitaalisten palveluiden kehittämistä

Fläppi Datajalostamo-kokouksessa 15.5.2014

Datajalostamo on yhteisö, jonka tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa avoimeen dataan perustuvien palvelujen kehittämistä. Yhteisö palvelee digitaalisten palvelujen kehittäjiä jalostamalla yleisestä tietoverkosta saatavaa dataa helposti käytettävään muotoon. Lisäksi yhteisö avustaa organisaatioita datan avaamisessa sekä osallistuu aktiivisesti alan standardien ja juridiikan kehittämiseen. Lue lisää.

Datajalostamon toimintaa koordinoi innovaatio- ja teknologiakeskus Miktech Oy. Datajalostamo-yhteisössä on mukana yrityksiä, jotka palvelevat digitaalisia palveluita kehittäviä organisaatioita yhdistämällä, yhtenäistämällä ja jalostamalla yleisestä tietoverkosta saatavaa dataa. Mukana on myös yrityksiä, jotka konsultoivat ja avustavat organisaatioita datan avaamisessa.

Datajalostamo on vapaamuotoinen yhteisö, jolla ei toistaiseksi ole virallista organisaatiorakennetta. Organisaatio rakennetaan tarpeen vaatiessa.