Datajalostamo

Data vaatii jalostamista

Tietomassojen määrä kasvaa räjähdyksenomaisesti ja samalla reaaliaikaisen datan käyttö palvelujen pohjana yleistyy. Muistiorganisaatioiden tietoja digitoidaan ja datavarastoja avataan niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Raakadatan ja palvelunkehittäjän väliin on muodostumassa uusi toimiala, datajalostus (data refinement).

Antureiden, digitoitujen tietomassojen, yksityisen ja julkisen sektorin operatiivisten tietojen, toimilaitteiden (IoT), sosiaalisen median tietovarastojen sekä muiden tietomassojen määrä kasvaa yhä nopeammin. Kehityksen alkuvaiheessa datan omistajat ovat rakentaneet vertikaalisia, suljettuja ketjuja toteuttaakseen palveluja oman datansa avulla. Palveluita on myös täydennetty muiden organisaatioiden omistamalla datalla sopimuksiin perustuen.

Datan avaaminen muuttaa arvoketjuja

Muutokset datan käyttöoikeuksissa muuttavat palvelukehityksen tilannetta. Dataa vaaditaan avattavaksi, sillä datan omistajaksi katsotaan yhä useammin datan toimittanut ja sen keräämisen kustannuksista vastannut taho. Esimerkiksi julkisen sektorin datan ja MyDatan avaamisen vaatimukset perustuvat juuri tähän. Datan avaamisen myötä uusia palveluja voidaan kehittää useiden toimijoiden muodostamissa arvoketjuissa. Nämä arvoketjut nousevat nyt suljettujen palveluketjujen kilpailijoiksi.

Raakadataa jalostettava palvelunkehittäjille

Erilaisista lähteistä peräisin oleva raakadata ei sellaisenaan sovellu palvelukehityksen käyttöön. Dataa on jalostettava käytettävään muotoon, mikä pitää sisällään mm. protokollien yhteensovittamista, sovellusrajapintojen ja hakualgoritmien kehittämistä, palveluntarjoajan näkökulmasta tuotettua metadataa sekä katalogien rakentamista.

Datajalostamo nopeuttaa kehitystä

Datajalostamoyhteisö kokoaa yhteen yrityksiä ja muita kehitykseen osallistuvia tahoja jouduttamaan avoimeen dataan ja BigDataan perustuvien palvelujen kehittymistä. Näköpiirissä on uuden palveluteollisuusalan syntyminen, jolloin yhteisö voi kehittyä alan toimijoiden yhteiseksi järjestöksi kehityksen ja edunvalvonnan edistämiseksi.